Välkommen till Smörjteknik i Lund AB

Vår affärsidé tillsammans med nedanstående produkter är att leverera och installera utrustning samt smörjmedel av högsta kvalitet för maximalt utnyttjande till minimal miljöbelastning.